Stall Cockaigne AB; HästHotell i Halland - Kronhults Gård*****; från konvalescent till super-atlet
Kronhults Gårds prislista 
fr.o.m. 2016
Alla priser exkl. moms.         Alla priser per dygn
 
Endast Hästhotell; (konvalescenter) 180: -
Box + hage + foder (KRAFFT)+ skötsel
 
Ovanstående ingår naturligtvis även i nedanstående paket;
 
Underhållsträning; Torrlöpband & / skrittmaskin 240: -
Passar de hästar som bara stannar en vecka el. två
 
Högpresterande träning; Vattenlöpband 360:-
Bäst resultat för de hästar som tränas i vatten är 6-10 v.

Hit kommer ofta opererade hästar som den första tiden har boxvila. De flesta ägare flyttar inte sin häst förrän den är i topptrim.  

 

Ring/smsa gärna Håkan 070-677 90 84 för individuell plan angående träningsupplägg i de olika maskinerna.
 eller maila
 
Det åligger hästägaren att hålla sin(a) häst(ar) försäkrade.
 
Av alla livets glädjeämnen är arbetsglädjen den mest bestående.
(Henry Heerup)
 
Nostalgibilder nedan ;-)
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint